Situatie rond Corona-virus

Liturgie zondag 28 november 2021:

Morgendienst    Middagdienst
Lezen

Psalm 73

  Lezen Jesaja 9:1-9
 Zingen

Ps.89:3 en 7

  Zingen Lofz. van Maria:3
  Ps.140:13     Ps.79:7
  Ps.68:10, 16 en 17     Lofz. van Zach.:4 en 5 
  Ps.73:13     Ps.89:8
  Ps.73:14      Ps.147:6 
         

Op dit moment komen met een beperkt aantal kerkgangers in de kerk. Het blijft van belang om alle richtlijnen stipt op te volgen. De kerkdiensten zijn toegankelijk voor de leden van onze gemeente. (Vakantie) gasten kunnen via internet de dienst beluisteren en zien (zie bovenstaande link).  Voor de diensten op zondag hebben we de gemeente in 2 groepen verdeeld. Hierbij is uitgegaan van een vaste indeling op achternaam. In de morgendienst is 1 groep welkom en 's middags iedereen.

zondag 28 nov: ochtend: A-K; middag: iedereen

zondag 5 dec: ochtend: L-Z; middag: iedereen

Laten we de basisvoorschriften in alle samenkomsten serieus blijven nemen. Voldoende desinfecteren en bij klachten thuisblijven. En niet direct naast elkaar zitten.

Het Gebruiksplan voor ons kerkgebouw kunt u hier bekijken: 20200704 gebruiksplan kerkgebouw

Collecten

Er wordt bij de uitgang gecollecteerd. Wanneer u thuis luistert/kijkt, wilt u dan het collectegeld per bank overmaken of via de Givt app geven?

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet
Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Inmiddels is het ook mogelijk om te geven via Givt. Dat kan online en via een app op uw telefoon.
Gebruik hiervoor de Givt knop rechtsboven. Voor meer informatie klik hier.

Hervormde Gemeente Elspeet

Welkom!

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Hebreeën 13:8

Kerktoren

Kerkdiensten

De zondagse diensten worden gehouden:

's morgens om 9:30 uur
's middags om 15:00 uur

 

Agenda

december 2021

zaterdag 4 december

18:45
Zanguurtje

zondag 5 december

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. L.M. Jongejan

woensdag 8 december

19:30
Bijbelavond
aansluitend censura morum

zondag 12 december

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

maandag 13 december

19:00
Collectemunten
af te halen in 't Kerkerf

zondag 19 december

09:30
Kerkdienst
ds. C. Budding
15:00
Kerkdienst
ds. G.H. Molenaar

zaterdag 25 december

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 26 december

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. D.J. Budding

vrijdag 31 december

19:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

januari 2022

zaterdag 1 januari

18:45
Zanguurtje

maandag 10 januari

19:00
Collectemunten
af te halen in 't Kerkerf

Laatste Nieuws

25 nov 2021 |
Nieuws uit de Gemeente
18 nov 2021 |
Nieuws uit de Gemeente
11 nov 2021 |
Nieuws uit de Gemeente