Situatie rond Corona-virus

Liturgie zondag 17 oktober 2021:

Morgendienst    Middagdienst
Lezen

Zacharia 5:1-4

Openbaring 14:6-13

  Lezen Jer.17:19-27
 Zingen

Ps.24:2

  Zingen Ps.92:1
  Ps.14:2 en 3     Ps.84:1
  Ps.40:4     Tien geb. des Heeren: 5
  Ps.85:1     Ps.36:2
         
         

Op dit moment komen met een beperkt aantal kerkgangers in de kerk. Het blijft van belang om alle richtlijnen stipt op te volgen. De kerkdiensten zijn toegankelijk voor de leden van onze gemeente. (Vakantie) gasten kunnen via internet de dienst beluisteren en zien (zie bovenstaande link).  Voor de diensten op zondag hebben we de gemeente in 2 groepen verdeeld. Hierbij is uitgegaan van een vaste indeling op achternaam. In de morgendienst is 1 groep welkom en 's middags iedereen.

zondag 17 okt: ochtend: A-K; middag: iedereen

zondag 22 okt: ochtend: L-Z; middag: iedereen

Laten we de basisvoorschriften in alle samenkomsten serieus blijven nemen. Voldoende desinfecteren en bij klachten thuisblijven. En niet direct naast elkaar zitten.

Het Gebruiksplan voor ons kerkgebouw kunt u hier bekijken: 20200704 gebruiksplan kerkgebouw

Collecten

Er wordt bij de uitgang gecollecteerd. Wanneer u thuis luistert/kijkt, wilt u dan het collectegeld per bank overmaken of via de Givt app geven?

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet
Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Inmiddels is het ook mogelijk om te geven via Givt. Dat kan online en via een app op uw telefoon.
Gebruik hiervoor de Givt knop rechtsboven. Voor meer informatie klik hier.

Hervormde Gemeente Elspeet

Welkom!

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Hebreeën 13:8

Kerktoren

Kerkdiensten

De zondagse diensten worden gehouden:

's morgens om 9:30 uur
's middags om 15:00 uur

 

Agenda

oktober 2021

zondag 24 oktober

09:30
Kerkdienst
prop. J.K. Abbink
15:00
Kerkdienst
ds. J. van Dijk

zondag 31 oktober

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

november 2021

woensdag 3 november

14:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
19:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zaterdag 6 november

18:45
Zanguurtje

zondag 7 november

09:30
Kerkdienst
ds. K.H. Bogerd
15:00
Kerkdienst
ds. B.L.P. Tramper

maandag 8 november

19:00
Collectemunten
af te halen in 't Kerkerf

zondag 14 november

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

woensdag 17 november

19:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 21 november

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 28 november

09:30
Kerkdienst
dr. C.A. van der Sluijs
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

Laatste Nieuws

14 okt 2021 |
Nieuws uit de Gemeente
7 okt 2021 |
Nieuws uit de Gemeente
30 sep 2021 |
Nieuws uit de Gemeente