Situatie rond Corona-virus

Liturgie zondag 18 april 2021:

Ochtenddienst   Middagdienst 
Lezen

2 Kor 7

  Lezen

Gen. 3: 1-20

 Zingen Ps.88:1   Zingen Ps.139:9
  Ps.46:1     Ps.105:5
  Ps.51:1     Ps.134:3
  Ps.116:2 en 3     Ps.51:3
        Ps.115:7 
         

Op dit moment komen met een beperkt aantal kerkgangers in de kerk. Het blijft van belang om alle richtlijnen stipt op te volgen. De kerkdiensten zijn toegankelijk voor de leden van onze gemeente. (Vakantie) gasten kunnen via internet de dienst beluisteren en zien (zie bovenstaande link).  Voor de diensten op zondag hebben we de gemeente in 2 groepen verdeeld. Hierbij is uitgegaan van een vaste indeling op achternaam.

zondag 18 april: A-K (ochtend), L-Z (middag)

woensdag 21 april: Bijbelavond in de kerk. U hoeft zich niet op te geven. 

zondag 25 april: L-Z (ochtend), A-K (middag) In beide diensten zal het Heilig Avondmaal worden bediend.

We roepen u met klem op om in de kerk zachtjes en ingetogen te zingen. Geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen als u de kerk inkomt en weer verlaat.

Laten we de basisvoorschriften in alle samenkomsten serieus blijven nemen. Dus 1,5 m afstand, voldoende desinfecteren en bij klachten thuisblijven.

We vragen met name uw aandacht voor het volgende: Als u alleen of met 2 personen bent, wilt u dan via de witte deuren bij de zijbeuken naar binnen gaan. De overige mensen kunnen ook gebruik maken van de hoofdingang tegenover de preekstoel.

 

Het Gebruiksplan voor ons kerkgebouw kunt u hier bekijken: 20200704 gebruiksplan kerkgebouw

 

Collecten

Er wordt bij de uitgang gecollecteerd. Wanneer u thuis luistert/kijkt, wilt u dan het collectegeld per bank overmaken of via de Givt app geven?

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet
Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Inmiddels is het ook mogelijk om te geven via Givt. Dat kan online en via een app op uw telefoon.
Gebruik hiervoor de Givt knop rechtsboven. Voor meer informatie klik hier.

Hervormde Gemeente Elspeet

Welkom!

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Hebreeën 13:8

Kerktoren

Kerkdiensten

De zondagse diensten worden gehouden:

's morgens om 9:30 uur
's middags om 15:00 uur

 

Agenda

april 2021

zondag 18 april

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 25 april

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

mei 2021

zondag 2 mei

09:30
Kerkdienst
ds. E. van Ittersum
15:00
Kerkdienst
ds. J. J. Mulder

zondag 9 mei

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

maandag 10 mei

19:00
Collectemunten
af te halen in 't Kerkerf

donderdag 13 mei

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 16 mei

09:30
Kerkdienst
ds. C. Budding
15:00
Kerkdienst
ds. C. Budding

zondag 23 mei

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. D. J. Budding

maandag 24 mei

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 30 mei

09:30
Kerkdienst
ds. D. J. Budding
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

Laatste Nieuws

15 apr 2021 |
Nieuws uit de Gemeente
8 apr 2021 |
Nieuws uit de Gemeente
1 apr 2021 |
Nieuws uit de Gemeente