Situatie rond Corona-virus

Tot nadere berichtgeving zullen de kerkdiensten alleen via internet en de kerkradio te beluisteren zijn. We hopen op uw begrip voor deze noodzakelijke, ingrijpende maatregel. We mogen dankbaar zijn voor de mogelijkheden die we hebben om op afstand toch naar het Woord des Heeren te luisteren. 

Collecten

Aangezien we nu niet de mogelijkheid hebben om ons geld in de collectezak te doen, hopen we dat u dit per bank wilt over te maken.

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet

Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Internet-uitzending

Afgelopen zondag was er helaas een hele vervelende, algehele storing van Kerkomroep.nl rond 10.00 uur. Daardoor hebben velen de ochtenddienst niet ‘live’ verder kunnen horen. Er wordt alles aan gedaan om dat te verbeteren. Als u geen mogelijkheid hebt om thuis mee te luisteren of hierover vragen hebt, wilt u dan contact opnemen met ouderling E. Mulder (06-12897617). 

Overige mededelingen

We roepen u op om andere gemeenteleden, die dit wellicht niet lezen, zoveel mogelijk op dit bericht te wijzen of dit bericht door te sturen. Laten we in deze zorgelijke tijd ook aandacht hebben voor elkaar. Daarom ook een hartelijke oproep om met elkaar mee te leven en vooral de ouderen en eenzamen een kaartje te sturen of te bellen. Als u zorgen heeft of graag iemand wilt spreken, kunt ten allen tijde telefonisch contact opnemen met de predikant of wijkouderling. We willen graag met u meeleven, maar met bezoekwerk zijn we nu terughoudend. Laat ons weten als we u ergens mee kunnen helpen.

Wilt u bij besmetting met het Corona-virus of bij sterke vermoedens van deze ziekte, de predikant of scriba op de hoogte stellen? 

Gezien alle onzekerheid moeten we voortdurend overwegen wat de meest verantwoorde maatregel is. Nieuwe berichtgeving zal via de website (www.hervormd-elspeet.nl), de bekende e-mailadressen en WhatsApp-contacten bekendgemaakt worden. Voor degenen die dit nog niet hebben doorgegeven, hierbij nogmaals de oproep om uw gegevens te mailen naar de scriba, ouderling J. Fijan (scriba@hervormd-elspeet.nl).

 

Hervormde Gemeente Elspeet

Welkom!

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Hebreeën 13:8

Kerktoren

Kerkdiensten

De zondagse diensten worden gehouden:

's morgens om 9:30 uur
's middags om 15:00 uur

 

Agenda

april 2020

woensdag 1 april

19:30
Sluitingsavond verenigingen

zaterdag 4 april

18:45
Zanguurtje

zondag 5 april

09:30
Kerkdienst
ds. M. Baan
15:00
Kerkdienst
ds. J. J. Mulder

vrijdag 10 april

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
19:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 12 april

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

maandag 13 april

09:30
Kerkdienst
ds. P. Molenaar

dinsdag 14 april

19:00
Collectemunten
af te halen in 't Kerkerf

zondag 19 april

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

maandag 20 april

19:30
Gemeenteavond

zaterdag 25 april

21:00
Gebedskring
in 't Kerkerf

zondag 26 april

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

mei 2020

zaterdag 2 mei

18:45
Zanguurtje

zondag 3 mei

09:30
Kerkdienst
prop. L. Schouten
15:00
Kerkdienst
prop. L. Solleveld

zondag 10 mei

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. W. van Weelden

maandag 11 mei

19:00
Collectemunten
af te halen in 't Kerkerf

Laatste Nieuws

26 mrt 2020 |
Nieuws uit de Gemeente
19 mrt 2020 |
Nieuws uit de Gemeente
12 mrt 2020 |
Nieuws uit de Gemeente