Situatie rond Corona-virus

Liturgie zondag 18 oktober 2020:

Morgendienst   Middagdienst
Lezen

Lukas 16:19-31

  Lezen

Openb 4:1-5

Openb 21:1-8

 Zingen Ps.65:1   Zingen Ps.91:1
  Ps.25:3     Ps.48:1
  Ps.42:5     Ps.122:2
         
         

De kerkdiensten zijn toegankelijk voor alle leden van onze gemeente. (Vakantie) gasten kunnen via internet de dienst beluisteren en zien (zie bovenstaande link). 

Per week zullen we moeten beoordelen wat verantwoord mogelijk is.

Voor komende zondag hebben we de gemeente in 2 groepen verdeeld. Hierbij is uitgegaan van een vaste indeling op achternaam.

Zondag 18 oktober

ochtend: achternaam A tot en met K

middag: achternaam L tot en met Z

Tijdens de komende periode van de aangescherpte maatregelen van de overheid zal er NIET in de kerk gezongen worden. Wel zullen de psalmen gespeeld worden, zodat u thuis kan meezingen en in de kerk de woorden kunt overdenken in stilheid.

Geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen als u de kerk inkomt en weer verlaat.

Laten we de basisvoorschriften in alle samenkomsten serieus blijven nemen. Dus 1,5 m afstand, voldoende desinfecteren en bij klachten thuisblijven.

We vragen met name uw aandacht voor het volgende: Als u alleen of met 2 personen bent, wilt u dan via de witte deuren bij de zijbeuken naar binnen gaan. De overige mensen kunnen ook gebruik maken van de hoofdingang tegenover de preekstoel.

 

Het Gebruiksplan voor ons kerkgebouw kunt u hier bekijken: 20200704 gebruiksplan kerkgebouw

 

Collecten

Er wordt bij de uitgang gecollecteerd. Wanneer u thuis luistert/kijkt, wilt u dan het collectegeld per bank overmaken of via de Givt app geven?

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet
Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Inmiddels is het ook mogelijk om te geven via Givt. Dat kan online en via een app op uw telefoon.
Gebruik hiervoor de Givt knop rechtsboven. Voor meer informatie klik hier.

Hervormde Gemeente Elspeet

Welkom!

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Hebreeën 13:8

Kerktoren

Kerkdiensten

De zondagse diensten worden gehouden:

's morgens om 9:30 uur
's middags om 15:00 uur

 

Agenda

oktober 2020

zondag 25 oktober

09:30
Kerkdienst
ds. L. Schaafsma
15:00
Kerkdienst
ds. D. J. Budding

woensdag 28 oktober

19:30
Kerkdienst
ds. B. L. P. Tramper
Hervormingsdienst

november 2020

zondag 1 november

09:30
Kerkdienst
ds. J. W. Hooydonk
15:00
Kerkdienst
ds. A. Simons

woensdag 4 november

14:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
19:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 8 november

09:30
Kerkdienst
ds. D. J. Budding
15:00
Kerkdienst
ds. D. J. Budding

maandag 9 november

19:00
Collectemunten
af te halen in 't Kerkerf

zondag 15 november

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

maandag 16 november

18:30
Kerkradio
busjes ledigen

woensdag 18 november

19:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 22 november

09:30
Kerkdienst
ds. D. Breure
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 29 november

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

december 2020

woensdag 2 december

19:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

Laatste Nieuws

15 okt 2020 |
Nieuws uit de Gemeente
8 okt 2020 |
Nieuws uit de Gemeente
1 okt 2020 |
Nieuws uit de Gemeente