Situatie rond Corona-virus

Liturgie zondag 2 aug 2020:

Morgendienst   Middagdienst
Lezen

Hosea 4

  Lezen Rom.7:7 t/m 8:8
 Zingen Ps.32:5   Zingen Ps.78:19
  Ps.23:1     Ps.32:1
  Ps.119:88     Ps.86:3
  Ps.118:3     Ps.103:2 
         

De kerkdiensten zijn op dit moment alleen toegankelijk voor leden van onze gemeente. (Vakantie) gasten kunnen via internet de dienst beluisteren en zien                    (zie bovenstaande link). We hebben de gemeente in 3 groepen verdeeld. Hierbij is uitgegaan van een vaste indeling op achternaam.

Zondag 2 augustus

ochtend: achternaam R tot en met Z

middag: achternaam A tot en met F

Zondag 9 augustus

ochtend: achternaam G tot en met P

middag: achternaam R tot en met Z

Zondag 16 augustus

ochtend: achternaam A tot en met F

middag: achternaam G tot en met P

Zondag 23 augustus

ochtend: achternaam R tot en met Z

middag: achternaam A tot en met F

 

De kerkenraad heeft besloten om ‘zachtjes en ingetogen’ te blijven zingen. Wel zal het aantal psalmverzen tijdens de dienst worden beperkt.

Zie ook de nieuwsbrief, die u hier kunt bekijken en downloaden: 20200703 brief over maatregelen kerkdiensten ivm Corona 9

We vragen met name uw aandacht voor het volgende: Als u alleen of met 2 personen bent, wilt u dan via de witte deuren bij de zijbeuken naar binnen gaan. De overige mensen kunnen ook gebruik maken van de hoofdingang tegenover de preekstoel.

 

Het Gebruiksplan voor ons kerkgebouw kunt u hier bekijken: 20200704 gebruiksplan kerkgebouw

 

Collecten

Aangezien we nu niet de mogelijkheid hebben om ons geld in de collectezak te doen, hopen we dat u dit per bank wilt over te maken.

Diaconie en Fonds Christelijke Doeleinden: NL61 RABO 0347 5000 99 t.n.v. CvD Herv. Gem. Elspeet
Kerk en instandhouding predikantsplaats: NL29 RABO 0384 7680 75 t.n.v. CvK Herv. Gem. Elspeet
Graag vermelden welk collectedoel het betreft.

Inmiddels is het ook mogelijk om te geven via Givt. Dat kan online en via een app op uw telefoon.
Gebruik hiervoor de Givt knop rechtsboven. Voor meer informatie klik hier.


> Klik hier voor meer nieuws en informatie rondom het Corona-virus

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

Onze mannenvereniging is opgericht in 1946. In 1996 is het 50-jarig bestaan herdacht met een kerkdienst en receptie. De vereniging is aangesloten bij de Hervormde Mannenbond in de PKN. Was het aantal leden in 2012 nog 14, inmiddels (2016) is dit gegroeid naar 22. Maar er kunnen er nog veel meer bij!

De naam van onze vereniging verwoordt het doel. Namelijk het samen onderzoeken van de Schriften (de Bijbel), omdat die van de Heere Jezus getuigen, zoals Hij ons daar Zelf toe oproept in Johannes 5:39:

"Onderzoekt de Schriften, omdat gij meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen."

Merk op de heldere verklaring van Johannes Calvijn van deze tekst, onderaan deze pagina toegevoegd.

Hiervoor komen wij gedurende het winterseizoen om de veertien dagen op dinsdagavond bij elkaar in het Kerkerf achter de Hervormde Kerk in Elspeet. De avonden duren van 19:30 tot 21:30 uur. Er wordt dan een bijbelstudie ingeleid door één van de leden en een aantal gespreksvragen worden met elkaar behandeld. Ook zingen we met elkaar een aantal Psalmen.

Voor de bijbelstudie maken we gebruik van de Hervormde Vaan. Dat is een maandelijks blad dat de leden per post ontvangen en uitgegeven wordt door de Hervormde Mannenbond. Hierin staan bijbelstudies die de leden voorafgaand aan de verenigingsavond kunnen lezen om voor te bereiden. Ook de vragen die in de Hervormde Vaan staan bespreken we op de verenigingsavond.

Voor het online archief van de Hervormde Vaan zie:
http://www.hervormdemannenbond.nl/hervormde-vaan/archief


Verklaring Johannes Calvijn van Joh. 5:39 (“Onderzoekt de Schriften”):

"Voorts leert deze plaats ons, dat de kennis van Christus uit de Schriften moet verkregen worden. Want wie zich een Christus uitbeeldt naar eigen lust, zal ten slotte niets dan een schaduw en ijdel beeld overhouden. In de eerste plaats moet dus vastgehouden worden, dat Christus uit niets anders, dan uit de Schriften recht gekend wordt. En waar dit zoo is, volgt ook, dat de Schriften met die begeerte gelezen moeten worden om Christus daarin te vinden. Wie van dit doel afwijkt, al vermoeit hij zich zijn gansche leven met leeren, zal nooit tot de kennis der waarheid komen. Want wat wijsheid kunnen wij hebben buiten de wijsheid Gods? Voorts, gelijk ons bevolen wordt Christus in de Schriften te zoeken, zoo zegt Hij ons ook in deze plaats, dat onze inspanning niet ijdel zal zijn, want de Vader getuigt daarin op zulk een wijze van zijn Zoon, dat Hij Hem ons ontwijfelbaar openbaart. Maar dit is een beletsel voor velen, dat zij achteloos en als terloops slechts de oppervlakte bezien. En toch was de hoogste opmerkzaamheid noodig; daarom beveelt Christus dezen diep verborgen schat te onderzoeken."

Agenda

augustus 2020

zondag 9 augustus

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 16 augustus

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 23 augustus

09:30
Kerkdienst
prop. J. K. Abbink
15:00
Kerkdienst
prop. J. K. Abbink

zondag 30 augustus

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

september 2020

zondag 6 september

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 13 september

09:30
Kerkdienst
dr. C. A. van der Sluijs
15:00
Kerkdienst
ds. C. Budding

zondag 20 september

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 27 september

09:30
Kerkdienst
ds. J. Lohuis
15:00
Kerkdienst
ds. J. Lohuis

oktober 2020

zondag 4 oktober

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 11 oktober

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 18 oktober

09:30
Kerkdienst
ds. M. Baan
15:00
Kerkdienst
prop. L. Solleveld

zondag 25 oktober

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

november 2020

zondag 1 november

09:30
Kerkdienst
ds. J. W. Hooydonk
15:00
Kerkdienst
ds. A. Simons

woensdag 4 november

14:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
19:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 8 november

09:30
Kerkdienst
ds. D. J. Budding
15:00
Kerkdienst
ds. D. J. Budding

zondag 15 november

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 22 november

09:30
Kerkdienst
ds. D. Breure
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 29 november

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

december 2020

zondag 6 december

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. W. van Weelden

zondag 13 december

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 20 december

09:30
Kerkdienst
prop. G. A. van Ginkel
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

vrijdag 25 december

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten
15:00
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zaterdag 26 december

09:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten

zondag 27 december

09:30
Kerkdienst
ds. R. Veldman
15:00
Kerkdienst
ds. J. Belder

donderdag 31 december

19:30
Kerkdienst
ds. M. van Kooten